Gastouderbureau 't Groene Hart

Gastouderbureau 't Groene Hart is een franchisenemer van Gastouderbureau Utrechtse Heuvelrug.

Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet kinderopvang op een aantal onderdelen gewijzigd. De wijzigingen hebben als doel het kinderopvangstelsel beheersbaar en toegankelijk te houden en men wil misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomen. De belangrijkste veranderingen zijn:

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u op www.vng.nl/Documenten/vngdocumenten/2009_lbr/2009_06_10_Samenvatting_wetswijziging_kinderopvang.pdf en daarna link naar GOB

Kinderopvang

Als u werkt, wilt u uw kinderen in vertrouwde handen achterlaten. Gastouderbureau 't Groene Hart biedt kleinschalige kinderopvang in een huiselijke setting. Bij een gastouder of bij u thuis, net wat u het prettigst vindt.

Gastouder

Opvang door een gastouder heeft praktische voordelen. De tijden zijn flexibel. Broertjes en zusjes zitten gezellig bij elkaar. En is de oppas een keer ziek of met vakantie? Dan zorgen wij, indien mogelijk, voor vervanging (die uiteraard ook voldoet aan de opleidingseisen).

Toelage Belastingdienst

Gastouderbureau 't Groene Hart staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKO). Kijk voor meer informatie op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. U komt daardoor in aanmerking voor een toelage van de Belastingdienst. Het maximale bedrag dat ouders per opvanguur aan kinderopvangtoeslag ontvangen bedraagt per 1 januari 2010 € 5,00 per uur.

Bemiddeling

Ons bureau bemiddelt in Midden- en West Nederland tussen gastouder en vraagouder. Beiden staan we bij met advies en faciliteiten. Meer weten over opvang op maat? Of wilt u zelf als gastouder aan de slag? We sturen u graag informatie toe. Stuur een mail naar info@gastouderbureaugroenehart.nl.

Franchise/Flex

Per 1 januari 2010 hebben wij Gastouderbemiddelingsbureau Flex overgenomen. Het rayon Utrecht, waar Flex vooral werkzaam was, is toegevoegd aan Gastouderbureau Utrechtse Heuvelrug. Het rayon Brabant blijft werken onder de naam Gastouderbemiddelingsbureau Flex. Gastouderbureau 't Groene Hart is franchisenemer van Gastouderbureau Utrechtse Heuvelrug.

" ; include ("main.inc"); ?>